AGS Logo

Blog

LES SOCIETATS CIVILS PRIVADES

Les Societats Civils privades, com els hi afecta la Reforma Fiscal del 2015

Des de que es va posar en marxa La reforma fiscal del 2015, que modifica els  Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre Societats, es va anunciar que les societats civils privades, passarien a tributar per l´Impost de Societats, a partir de l’1 de gener de 2016. Aquest fet, tal i com hem anat comentant en articles i conferències anteriors, ha provocat durant aquest últim any diverses opinions d’experts, així com també diverses consultes a la Direcció General de Tributs, alhora que ha forçat als socis d’aquestes societats civils a plantejar-se la necessitat de dissoldre-les, o si més no, de transformar-les en alguna altra figura de societat mercantil, com pot se una societat limitada o inclús també una societat cooperativa.

….article-coec-les-societats-civils-privades-marc-2016.pdf

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »