AGS Logo

Avís legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSI), passem a indicar:

Titular de la pàgina web: Anàlisi Gerencial i de Serveis S.L. (AGS, SL)

  • Adreça: C/ de la Diputació, 273, 1º – 1ª
  • CP: 08007 – Barcelona
  • CIF: B-60.993.847

Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28.673, Full 80, Fulla B-419.783

Propietat intel·lectual i responsabilitat sobre els continguts.

Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de AGS, SL, concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font, imatges i qualsevol altre susceptible de protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars, llevat de la possibilitat de compartir continguts quan AGS, SL així ho autoritzi.

Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de AGS, SL estan protegits per la llei.

AGS, SL no es fa responsable dels continguts als quals es dirigeixen els enllaços ubicats en la pàgina web, en el seu cas, segons el que estableix l’article 17 de la LSSI.

AGS, SL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal o professional a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web titularitat de AGS, SL i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de AGS, SL o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l’exercici per part de AGS, SL de totes les accions judicials o extrajudicials que poguessin correspondre en exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’usuari pot accedir a través de la pàgina web de AGS, SL, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra índole. En conseqüència AGS, SL no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que pugui cometre l’Usuari en relació amb aquests drets.

Legislació aplicable i jurisdicció competent.

La present política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, sempre que això no sigui contrari al que disposa l’article 29 de la LSSI.

Condicions d’ús.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’Usuari es obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través d’aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d’interessos o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un ús normal de la mateixa per part d’altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en la pàgina web.

Condicions particulars.

Aquest Avís Legal és d’aplicació per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat de AGS, SL.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la pàgina web de AGS, SL, hauran d’acceptar la Política de Privacitat.