AGS Logo

Serveis

Serveis Laborals

Assessoria Laboral

Serveis d'assessorament laboral

Aquesta àrea cobreix dos àmbits diferenciats: el que com empresari li afecta en les relacions laborals amb el personal contractat i el que ha de tenir en compte com a treballador autònom exercint la seva professió.

Oferim els serveis d’assessorament en contractació, estudis i simulacions salarials, confecció de nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social. Tràmits diversos en matèria laboral i confecció i presentació trimestral i anual del model de retencions d’IRPF dels professionals i treballadors. Certificats anuals d’ingressos i retencions. Elaboració i presentació de contractes laborals, tramitació d’altes i baixes mèdiques, variacions de les condicions de treball, certificats d’empresa per a la sol·licitud de prestacions dels treballadors (atur, pensions.), etc.

En relació a l’empresari professional, degut a la seva condició de treballador autònom, li oferim un servei d’estudi i assessorament per ajudar-lo a planificar la seva futura jubilació, així com possibles situacions d’incapacitat temporal o permanent.

Vols que t'ajudem?
Parlem-ne.

Noia contacte AGS