AGS Logo

Serveis

Assessoria Fiscal i Comptable

Àrea Fiscal i Comptable

Assessorament integral i personalitzat per a cada client

Des de l’àrea Fiscal i Comptable oferim un assessorament integral i personalitzat per cada client, mitjançant una planificació econòmica i fiscal de l’exercici i el seu seguiment periòdic.

Comptabilitat, confecció i presentació de les declaracions trimestrals i anuals de la seva activitat professional o econòmica, així com de totes les seves obligacions fiscals i comptable que exigeix la Llei. Persones físiques i societats mercantils. Societats Civils i Comunitats de Bens. Consultes específiques.

Declaracions de Renda (i Patrimoni, si s’escau).

En el cas de concórrer circumstàncies singulars del contribuent, ens encarreguem de la tramitació de les declaracions d’operacions intracomunitàries, declaracions de bens immobles a l’estranger, declaracions de monedes virtuals a l’estranger, declaracions de retencions d’immobles i d’Iva, etc.

Disposem d’eines que simplifiquen la captura a distància de les dades comptables per la confecció de l’Impost de Societats i dels Llibres Oficials, així com de totes les obligacions fiscals i comptables.

Vols que t'ajudem?
Parlem-ne.

Noia contacte AGS