AGS Logo

Serveis

Serveis Mercantils

Serveis Mercantils

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils

Ens ocupem de la constitució, transformació i dissolució de societats mercantils i societats professionals. També societats civils i comunitats de béns. Redacció d’estatuts de societats i pactes de socis. Assessorament i confecció de contractes mercantils i de prestació de serveis.

Tenint en compte que l’activitat odontològica i mèdica requereix de l’actuació de professionals titulats i col·legiats, assessorem en el compliment de l’aplicació de la Llei de Societats Professionals.

Vols que t'ajudem?
Parlem-ne.

Noia contacte AGS