AGS Logo

Serveis

Servei de Consultoria

Consultoria AGS

Més de 40 anys d'experiència al teu servei

L’Experiència de més 40 anys, en l’àmbit de l’assessorament específic del sector sanitari, ens ha permès oferir serveis de consultoria personalitzats, que engloben des de planificació successòria del negoci familiar, a valoracions i traspassos de clíniques i negocis professionals, estudiant sempre cada cas concret.

Analitzem la tributació de les donacions de participacions d’una empresa familiar, en particular respecte del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels donants i dels requisits que cal complir en els donataris, de conformitat amb la normativa de l’Impost sobre Successions i Donacions, i de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques.

Analitzem els antecedents jurídics de les Societats i la adequació de les operacions de donació a socis professionals i no professionals de conformitat amb la Llei de Societats Professionals.

Acompanyem als nostres clients en els tràmits necessaris amb el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya i amb el departament de sanitat de la Generalitat de Catalunya. També amb el Col·legi de Metges de Barcelona.

Formem en gestió documental i organització empresarial tant a l’empresari professional com al seu equip, si s’escau.

Vols que t'ajudem?
Parlem-ne.

Noia contacte AGS