AGS Logo

Blog

EMPRESARI INDIVIDUAL O SOCIETAT MERCANTIL. FORMES D’OPERAR EN LA PROFESSIÓ.

Formes d’operar en la professió: empresari individual o societat mercantil?

Aquesta és una pregunta que sovint es formulen nombrosos professionals de l’odontologia, tant aquells que s’inicien en l’activitat com aquells que després d’un temps de professió es plantegen si estan operant, des d’un punt de vista fiscal, de la manera més beneficiosa possible per a la seva economia. Doncs bé, cal dir que la resposta no és tan senzilla com podria semblar a primer cop d’ull i dependrà sempre de cada cas particular.

Formes d’organització en la odonto-estomatologia.

Les formes d’operar més habituals en la professió són les següents:

  • Com a persona física o empresari individual
  • Com a societat civil professional (SCP) amb els estatuts degudament adaptats a la llei de societat professionals
  • Com a societat mercantil (SL)

article-coec-formes-doperar-en-la-professio-juny-2016

AGS Servei

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »