Tramitacions
  • Presentació de recursos
  • Tràmits municipals
  • Ajornament de deutes tributaris
  • Successions i Donacions
  • Tramitació de permisos de treball i residència

SERVEI DE TRAMITACIONS

Oferim la possibilitat de gestionar aspectes diversos vinculats o no a l’activitat professional com la presentació de recursos, tràmits municipals, tràmits en els registres de la propietat i mercantil, tràmits de vehicles, etc.