Servei Junior
  • Alta Impost Activitats Econòmiques
  • Alta com a treballador autònom
  • Declaracions trimestrals
  • Declaració de Renda i Patrimoni
  • Inspeccions de Treball

SERVEI JUNIOR

Oferim un servei d’assessorament i gestió especialitzat i clarament diferenciat per als nous professionals de recent titulació amb l’objectiu d’orientar-los en l’etapa inicial de la seva activitat professional.

Aquest Servei Junior ofereix, amb una tarifa especial reduïda, la gestió integral de totes les tramitacions inicials necessàries per poder exercir com a professional. També existeix una tarifa bàsica per l’assessorament permanent en el desenvolupament de la seva activitat vinculada a una correcta planificació econòmica i fiscal.

Donat els canvis que està experimentant el model de relacions laborals i professionals, ajudem a interpretar les diverses opcions existents i les seves implicacions.

Som conscients de que començar una activitat professional es un procés que sovint genera molts dubtes; per això la nostra voluntat es poder acompanyar a aquests nous col·legiats en el seu desenvolupament i consolidació professional, sigui com a col·laboradors en una clínica, com empresaris individuals o constituint una societat amb altres col·legues.