LES SOCIETATS CIVILS PRIVADES, COM ELS HI AFECTA LA REFORMA FISCAL DEL 2015

Des de que es va posar en marxa La reforma fiscal del 2015, que modifica els Impostos sobre la Renda de les