AGS Logo

Blog

ASSUMPTE: COBRAMENTS INDEGUTS DE PRESTACIONS D’ATUR (ERTO’S)

Barcelona, a 1 de setembre de 2020

Estimat client:

Donant resposta al vostre dubte sobre la matèria, des d’ AGS ServeiCOEC  us volem informar del procediment que cal seguir en cas que els treballadors rebin imports superiors al que els hi correspon de prestació d’atur mentre romangueren en situació d’ERTO total o parcial o un cop reincorporats i donats de baixa de la prestació:

  1. El SEPE enviarà al treballador mitjançant carta certificada la notificació de percepció de cobraments indeguts.
  2. El treballador disposa d’un termini de 30 dies hàbils (no compten dissabtes, diumenges ni festius) per retornar l’import que el SEPE li reclama, comptant aquest termini des del dia que reben la notificació. A la mateixa notificació el SEPE informa del compte bancari al qual s’ha de realitzar l’abonament.
  3. Si el treballador està d’acord amb l’import i vol fer la transferència però no li va fer-ho tot de cop, té l’opció de demanar el fraccionament del pagament.
  4. Si transcorren 30 dies des de la notificació de la resolució i el treballador no ha tornat la quantitat ni ha sol·licitat el pagament fraccionat, el SEPE emet una certificació de descobert i passarà a reclamar la quantitat per la via de constrenyiment.
  5. Si el treballador per qualsevol motiu no realitza l’ingrés de l’import reclamat per el SEPE ni se sol·licita el fraccionament ni tampoc el SEPE ha fet efectiva la reclamació de quantitat per via de constrenyiment i, posteriorment, al treballador el SEPE li concedeix una prestació per desocupació, es produirà la compensació, és a dir, de la nova prestació que restarà l’import a retornar per cobrament indegut anterior.
  6. No es poden retornar els imports cobrats indegudament fins que el SEPE els reclami. Així mateix, es recomana que els treballadors verifiquin la seva situació a la web del SEPE, ja que, el SEPE penjarà el web www.sepe.es les notificacions i qualsevol variació de la prestació (amb certificat digital, cl@ve o DNI electrònic). Així com de no rebre cap notificació demanin cita prèvia al mateix web per poder ser atesos presencialment.

Departament de Laboral

AGS ServeiCOEC

[/fusion_text]

AGS Servei, Destacadas

Arxiu

AGS Servei

Àrea Fiscal i Comptable
Fiscal i Comptable

Assessorament fiscal-comptable integrat, mitjançant una Planificació econòmica i fiscal de l’exercici.

Assessoria Laboral
Laboral

Gestió i assessorament laboral. Nòmines, contractacions, autònoms, normativa.

Serveis Mercantils
Mercantil

Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils, civils i comunitats de béns.

Serveis Tramitacions AGS
Tramitacions

Gestió de tràmits amb diverses administracions estatals, autonòmiques i locals

Àrea de Servei Junior
Servei Junior

Servei d’assessorament I gestió especialitzat per als nous professionals de recent titulació

Consultoria AGS
Consultoria

Servei de consultoria aplicada a la planificació successòria del negoci familiar, valoracions i traspassos de clíniques.

Articles relacionats

Butlletí Noticies AGS Gener 2022

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, NUEVOS PLAZOS Cuando un contribuyente comete una infracción (dejar de ingresar, no declarar, etc…) y Hacienda lleva a cabo un procedimiento de verificación

Llegir més »