LES SOCIETATS PROFESSIONALS

En aquest article parlarem sobre les societats professionals ja que des de que a l’any 2007 es va publicar la Llei 2/2007,

10/12/2019|AGS Servei|

EL REGISTRE DIARI DE LA JORNADA LABORAL

Recentment, al 12 de març de 2019, s’ha publicat al BOE el Real Decret-Llei 8/2019, amb mesures urgents de protecció social amb

10/08/2019|AGS Servei|

PRINCIPALS NOVETATS EN MATERIA LABORAL (RD-Llei 28/2018).

En aquest article volem informar de les principals novetats en matèria Laboral aprovades en el Reial Decret-Llei publicat al BOE en data 29 desembre 2018, doncs s’inclouen modificacions importants en la cotització a la Seguretat Social en matèria laboral i de contractació, així com en la regulació dels treballadors per compte propi o autònoms i la millora de determinades pensions, que de ben segur poden afectar d’una manera o d’una altre en el col·lectiu professional de la odonto-estomatologia. Les principals novetats son: Jubilació forçosa establerta per conveni col·lectiu. El Decret Llei permet extingir el contracte d´un treballador que compti amb l´edat legal de jubilació, sempre que: Aquesta mesura sigui negociada per conveni col·lectiu. El treballador reuneixi les condicions per causar la pensió de jubilació i percebre el 100% de la prestació. La mesura es vinculi a objectius de política de generació de llocs de treball expressats en el conveni col·lectiu. Derogació de les mesures i incentius vinculats a una taxa de desocupació superior al 15%. Degut a que la taxa d’atur a Espanya ha baixat al 14,55% segons  l’ última enquesta de població activa, les mesures i incentius que es van aprovar en anys anteriors vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%, queden derogades. Es deroga expressament el contracte indefinit de recolzament als emprenedors. Aquest contracte establia un període de prova d´un any. També desapareixen el següents incentius: Possibilitat d´establir contractes de formació i aprenentatge a persones entre 25 i 30 anys. Els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa Els incentius als contractes en pràctiques. La contractació indefinida d´un jove per microempreses i empresaris autònoms. Els incentius a la contractació en nous projectes d´emprenedoria jove. El contracte a la primera ocupació jove. Salari Mínim Interprofessional 2019. S’Apuja el Salari Mínim Interprofessional (SMI) un 22,3% respecte de l’any 2018. Aquesta pujada es tradueix en les següents xifres: SMI hora efectivament treballada  (servei llar familiar) 7,04 € SMI diari 30 € SMI mensual per 14 pagues 900 € SMI mensual amb inclusió de pagues extraordinàries 1.050 € 1.050 € SMI al any 12.600 €

10/02/2019|AGS Servei|