LA INSPECCIÓ DE TREBALL.

Coneixent que la Inspecció de Treball i Seguretat Social acostuma a realitzar més d’un milió d’actuacions anuals, pensem que és important que

10/11/2018|AGS Servei|

L’IMPOST SOBRE PLUSVÀLUES MUNICIPALS (IIVTNU).

En aquest article volem parlar de la gran controvèrsia generada en l’Impost sobre les plusvàlues municipals i que tan d’actualitat ha estat

10/08/2018|AGS Servei|

LA BAIXA MÈDICA DEL PROFESSIONAL ODONTÒLEG AUTÒNOM

És habitual pensar que quan un treballador, enquadrat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) es posa malalt (ja sigui per

10/05/2018|AGS Servei|