LA NOVA LLEI D’AUTÒNOMS: NOVETATS I CANVIS MÉS RELLEVANTS

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 6/2017 del 24 d’octubre de Reformes Urgents del Treball d’Autònom. Aquesta

10/11/2017|AGS Servei|

EM PLANTEJO COMPRAR UNA CLÍNICA DENTAL. CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE.

Uns indicadors econòmics favorables i una notòria percepció de recuperació econòmica del país, comporta un efecte sobre l’obertura de nous negocis empresarials

10/06/2017|AGS Servei|

LA CONTRACTACIO LABORAL I EL REGISTRE DE JORNADA EN LES CLÍNIQUES DENTALS

En els darrers articles l’actualitat ens ha portat a parlar de les últimes novetats en l’àmbit de la fiscalitat. En aquest número

10/05/2017|AGS Servei|

NOVETATS EN LES CLÀUSULES SÒL I NOVA DEDUCCIÓ FISCAL EN L’IRPF

En aquest article ens agradaria parlar de dos temes que estan d’actualitat i dels quals probablement se’n continuï parlant en els propers

11/04/2017|AGS Servei|

EMPRESARI INDIVIDUAL O SOCIETAT MERCANTIL. FORMES D’OPERAR EN LA PROFESSIÓ.

Formes d’operar en la professió: empresari individual o societat mercantil? Aquesta és una pregunta que sovint es formulen nombrosos professionals de l’odontologia,

27/03/2017|AGS Servei|

LA FISCALITAT DELS PROFESSIONALS QUE OPEREN A TRAVES DE SOCIETATS MERCANTILS

La Fiscalitat dels professionals que operen a través de societats mercantils En el passat article vàrem parlar de les formes d’operar més

27/03/2017|AGS Servei|

NOVETATS FISCALS PER L’EXERCICI 2017

Les principals novetats en matèria fiscal, que considerem poden afectar als professionals de l’odontologia en aquest exercici 2017 són: Aplaçaments d’impostos. La

15/02/2017|AGS Servei|

LES OBLIGACIONS TRIBUTARIES DE LES CLINIQUES DENTALS

OBLIGACIONS TRIBUTARIES DE LES CLÍNIQUES DENTALS En aquest article volem recordar, quines són les obligacions tributàries de tot professional de l’odontologia que

16/01/2017|AGS Servei|

LES SOCIETATS CIVILS PRIVADES

Les Societats Civils privades, com els hi afecta la Reforma Fiscal del 2015 Des de que es va posar en marxa La

16/01/2017|AGS Servei|